Veľkoobchod pre profesionálov
Príprava tovaru je 24 hod. od objednávky
Počkajte si na potvrdzujúcu sms, že je tovar pripravený
TypTTitle: Spojky Aqua Plasted 254230003472_0.jpg TAKACS eshop

Filter

Zoradiť podľa Riadkov
Int. kód: 150019
MJ: ks Popis
AQUA program je kompletným programom k rozvodu vody na polievanie záhrad, skleníkov, k umývaniu automobilov a všade tam, kde je potrebné priviesť vodu hadicami. Použitím komponentov AQUA programu sa zabezpečí jednoduchá a rýchla manipulácia so zavlažovacím , alebo umývacím systémom. Veľkou výhodou tohto systému je možnosť pripojenia hadíc svetlostí 1/2", 3/4" a 1". Pri montáži nie je potrebné použitie žiadneho náradia. Všetky komponenty sú odolné proti korózii.

Nástavec
Art. č. 019
Pomocou tohto prvku možno meniť výšku

plošného rozstrekovača nad zavlažovanou plochou. Výška nástavca je 20 cm

a je možné ich spojiť niekoľko na seba.
Cena za MJ: 1,67 €
2,00 € s DPH
Int. kód: 150018
MJ: ks Popis
AQUA program je kompletným programom k rozvodu vody na polievanie záhrad, skleníkov, k umývaniu automobilov a všade tam, kde je potrebné priviesť vodu hadicami. Použitím komponentov AQUA programu sa zabezpečí jednoduchá a rýchla manipulácia so zavlažovacím , alebo umývacím systémom. Veľkou výhodou tohto systému je možnosť pripojenia hadíc svetlostí 1/2", 3/4" a 1". Pri montáži nie je potrebné použitie žiadneho náradia. Všetky komponenty sú odolné proti korózii.

Plošný rozstrekovač
Art. č. 018
Zavlažuje veľmi jemným dažďom kruhovú plochu o polomere 3 - 3,5 m. Používa sa naskrutkovaný na rozvodku L alebo T.
Cena za MJ: 1,49 €
1,79 € s DPH
Int. kód: 150007
MJ: ks Popis
AQUA program je kompletným programom k rozvodu vody na polievanie záhrad, skleníkov, k umývaniu automobilov a všade tam, kde je potrebné priviesť vodu hadicami. Použitím komponentov AQUA programu sa zabezpečí jednoduchá a rýchla manipulácia so zavlažovacím , alebo umývacím systémom. Veľkou výhodou tohto systému je možnosť pripojenia hadíc svetlostí 1/2", 3/4" a 1". Pri montáži nie je potrebné použitie žiadneho náradia. Všetky komponenty sú odolné proti korózii.

Rozdvojka Y

Art. č. 007

Slúži na rozdvojenie prúdu vody do dvoch hadíc privádzajúcich vodu k dvom rozstrekovačom. Vďaka tomu nie je potrebné premiestňovať jeden rozstrekovač.
Cena za MJ: 1,43 €
1,72 € s DPH
Int. kód: 150021
MJ: ks Popis
AQUA program je kompletným programom k rozvodu vody na polievanie záhrad, skleníkov, k umývaniu automobilov a všade tam, kde je potrebné priviesť vodu hadicami. Použitím komponentov AQUA programu sa zabezpečí jednoduchá a rýchla manipulácia so zavlažovacím , alebo umývacím systémom. Veľkou výhodou tohto systému je možnosť pripojenia hadíc svetlostí 1/2", 3/4" a 1". Pri montáži nie je potrebné použitie žiadneho náradia. Všetky komponenty sú odolné proti korózii.

Rozvodka L

Art. č. 021
Základ plošného rozstrekovania, buď ako zakončenie rady, alebo pre jeden samostatný plošný rozstrekovač.
Cena za MJ: 1,24 €
1,48 € s DPH
Int. kód: 150020
MJ: ks Popis
AQUA program je kompletným programom k rozvodu vody na polievanie záhrad, skleníkov, k umývaniu automobilov a všade tam, kde je potrebné priviesť vodu hadicami. Použitím komponentov AQUA programu sa zabezpečí jednoduchá a rýchla manipulácia so zavlažovacím , alebo umývacím systémom. Veľkou výhodou tohto systému je možnosť pripojenia hadíc svetlostí 1/2", 3/4" a 1". Pri montáži nie je potrebné použitie žiadneho náradia. Všetky komponenty sú odolné proti korózii.

Rozvodka T
Art. č. 020
K pripojeniu plošných rozstrekovačov, ktorých je tak možné zaradiť niekoľko za sebou. Bodec umožňuje dostatočnú stabilitu rozstrekovača vrátane 2 - 3 nástavcov i v rozmočenom záhone.
Cena za MJ: 1,45 €
1,74 € s DPH
Int. kód: 150005
MJ: ks Popis
AQUA program je kompletným programom k rozvodu vody na polievanie záhrad, skleníkov, k umývaniu automobilov a všade tam, kde je potrebné priviesť vodu hadicami. Použitím komponentov AQUA programu sa zabezpečí jednoduchá a rýchla manipulácia so zavlažovacím , alebo umývacím systémom. Veľkou výhodou tohto systému je možnosť pripojenia hadíc svetlostí 1/2", 3/4" a 1". Pri montáži nie je potrebné použitie žiadneho náradia. Všetky komponenty sú odolné proti korózii.

Rýchlospojka
Art. č. 004, 005
Nasadzujú sa na hadice 1/2" (13mm), 3/4" (19mm), popr. 5/8" (16mm). Sú základom variability AQUA PROGRAMU. Umožňujú rýchle spojenie a rozpojenie so všetkými ostatnými dielmi.
Cena za MJ: 1,78 €
2,14 € s DPH
Int. kód: 150003
MJ: ks Popis
AQUA program je kompletným programom k rozvodu vody na polievanie záhrad, skleníkov, k umývaniu automobilov a všade tam, kde je potrebné priviesť vodu hadicami. Použitím komponentov AQUA programu sa zabezpečí jednoduchá a rýchla manipulácia so zavlažovacím , alebo umývacím systémom. Veľkou výhodou tohto systému je možnosť pripojenia hadíc svetlostí 1/2", 3/4" a 1". Pri montáži nie je potrebné použitie žiadneho náradia. Všetky komponenty sú odolné proti korózii.

Ventilové nástavce
Art. č. 001, 002, 003
Pre výtokové kohúty a ventily o rozmeroch 1/2", 3/4" a 1".
Cena za MJ: 0,96 €
1,15 € s DPH
1