Veľkoobchod pre profesionálov
Príprava tovaru je 24 hod. od objednávky
Počkajte si na potvrdzujúcu sms, že je tovar pripravený
TypTTitle: Rodenticídy 254230003508_0.jpg TAKACS eshop

Filter

TOP Produkty
Zoradiť podľa Riadkov
Int. kód: 79900
MJ: bal. Popis
CRITOX dymovnica

Použitie: na ochranu proti hlodavcom

Zloženie: 33%Dusičnan draselný 30% síra a prídavné látky

K ochrane rastlín: na voľnej ploche proti škrečkom po jednom ks.
Po zapálení zápalky na prípravku vložte ju dľa možnosti čo najhlbšie s horiacou časťou vpred. Následne zemou zakryte otvor nory, aby sa dym nedostal z nôr von.
Prípravok používajte podľa návodu bezpečne a ohľaduplne voči životnému prostrediu. Pred použitím si prečítajte návod a presvečte sa, že ste mu porozumeli !
Prípravok z hľadiska svojho zloženia nespadá pod biocídy a prípravky na ochranu rastlín ! Je distribuovaný na základe zhody s údajom výrobcu.

Toxicita: v originálnom balení netoxické ! Dym môže vyvolať otravu !
Na vodné živočíchy: nie je povinné označenie !
Na včely: nie je povinné označenie !

Balenie obsah: Prevedenie 5 ks zabalené v kart. obale.
Cena za MJ: 7,60 €
9,12 € s DPH
Int. kód: 799001
MJ: bal. Popis
PROTECT NATURAL - prírodné guličky na odpudzovanie krtov
Cena za MJ: 8,06 €
9,67 € s DPH
Int. kód: 52601
MJ: ks Popis
Ratimor Brodifacoum makká návnada
Najpríťažlivejšia forma rodenticídnej návnady, pretože najviac priťahuje hlodavce a je preukázane najúčinnejšia forma rodenticídov.

Výhody:

  Vysoká účinnosť už pri malom množstve (pri jednom požití).
  Kvôli pridaným olejom a tukom Ratimor brodifacoum návnada zostane dlho šťavnatá.
  Pridané stabilizátory zabraňujú oxidácii.
  Účinná aj keď majú hlodavce dostatok prirodzenej potravy.
  Oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť.
  Obsahuje horkú averzívnu látku.

Balenie:
150 g

Návod na použitie:
Pred použitím prípravku si prečítajte informácie o prípravku a aj všetky informácie sprevádzajúce pripravku alebo poskytnuté v mieste predaja a riaďte sa nimi. Pred použitím rodenticídov je potrebné zvážiť nechemické metódy regulácie (napr. Pasce). Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. Rozsypané obilia alebo potravinový odpad). Okrem týchto opatrení však napadnutú oblasť tesne pred začatím deratizácie nečistite, pretože to populáciu hlodavcov len vyruší a sťažuje to akceptáciu nástrahy. Deratizačné staničky je potrebné umiestniť v bezprostrednej blízkosti miest, kde bola zaznamenaná aktivita hlodavcov (napr. Chodníky, hniezdiská, vykŕmená, diery, nory atď.). Ak je to možné, musí byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám. Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a iných necieľových zvierat.

Neumiestňujte deratizačná staničky v blízkosti potravín, nápojov a krmív ani nástrojov alebo povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu. Neumiestňujte deratizačná staničky v blízkosti drenážnych systémov, kde môžu prísť do styku s vodou. pri používaní pripravku nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití lieku si umyte ruky a priamo zasiahnutú pokožku. Na konci obdobia deratizácia odstráňte zostávajúce nástrahu alebo deratizačné staničky. Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchajte diery, odstráňte prípadné potraviny a nápoje čo najďalej) s cieľom zvýšiť príjem prípravku a znížiť pravdepodobnosť opätovného zamorenia.

Nepoužívajte prípravok ako stálu nástrahu na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo sledovanie aktivity hlodavcov. určené na použitie len v deratizačných staničkách chránených proti poškodeniu. Označujte deratizačná staničky v súlade s odporúčaniami uvedenými v prípade lieku. Pri použití tohto lieku by malo dôjsť k vyhubeniu hlodavcov do 35 dní. Aby si užívateľ v prípade, že má na konci deratizácia podozrenie na nedostatočnú účinnosť lieku (tj. ak stále pozoruje aktivitu hlodavcov), vyžiadal radu dodávateľa prípravku alebo sa obrátil na Deratizačné službu. V priebehu deratizácia vyhľadávajte a odstraňujte uhynuté hlodavce, a to najmenej s rovnakou frekvenciou, s akou kontrolujete deratizačné staničky. Uhynuté hlodavce likvidujte ako nebezpečný odpad odovzdaním do spaľovne s osvedčením oprávňujúcim k likvidácii nebezpečného odpadu.

Spôsob aplikácie:
Nástraha na priame používanie v deratizačných staničkách chránených proti poškodeniu.

  Vo vnútorných priestoroch (Potkan obyčajný a Krysa všeobecná): 10 g - 60 g nástrahy na jednu deratizačné prijímač v. Ak je potrebné viac deratizačných staničiek, musia byť od seba vzdialené minimálne 10 metrov, s výnimkou zníženia na 5 metrov pri vysokej miere zamorenia. Deratizačné staničky je nutné kontrolovať najskôr 5 až 7 dní po začatí deratizácia a následne najmenej raz týždenne s cieľom overiť, či je nástraha akceptovaná, či sú deratizačné staničky neporušené a za účelom odstránenia tiel uhynutých hlodavcov. V prípade potreby doplňte nástrahu. Nepoužívajte prípravok k deratizáciu formou trvalej a pulzný aplikácie nástrahy.
  Vonkajšie priestory okolo budov (Potkan obyčajný a Krysa všeobecná): 10 g - 60 g nástrahy na jednu deratizačné prijímač v. Ak je potrebné viac deratizačných staničiek, musia byť
Cena za MJ: 3,05 €
3,66 € s DPH
Int. kód: 52608
MJ: ks Popis
Ratimor Brodifacoum Parafínové bloky
Extrudované parafínové bloky s množstvom hrán, čo hlodavcom umožňuje hlodanie. Zaručujú výnimočnú účinnosť, aj keď sú vystavené vlhkosti alebo miestam s vysokými teplotami.

Výhody:

  Vysoká účinnosť už pri malom množstve (pri jednom požití).
  Vysoká odolnosť voči okolitým podmienkam (zvlášť vhodná na mokré miesta a exteriéry budov).
  Obsahuje konzervačnú látku, ktorá zabraňuje plesni a chráni návnadu pred baktériami a plesňou.
  Oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť.
  Obsahuje horkú averzívnu látku.

Opis:
Ratimor Brodifacoum parafínové bloky sú rodenticíd na ničenie domácich myší a čiernych a šedých potkanov s najefektívnejšou účinnou látkou brodifakum, ktorá rýchlo a úspešne eliminuje aj väčšie populácie škodcov, ktoré sa vyskytujú častejšie.

Návod na použitie:
Pred použitím produktu si prečítajte a dodržiavajte pokyny na použitie a ďalšie pokyny, ktoré sa dodávajú s produktom alebo sú k dispozícii v mieste predaja.
V interiéri (potkan hnedý alebo potkan čierny): Pri napadnutí potkanov nastražte 10 až 60 g návnady na nastavovacie body. Nastavovacie body by mali byť umiestnené vo vzdialenosti 10 m od seba, za prítomnosti veľkého počtu hlodavcov znížte vzdialenosť nastavovacích bodov na 5 m.
Miesta s návnadou kontrolujte najmenej raz za päť až sedem dní od začiatku ošetrenia a potom najmenej raz za týždeň, aby ste skontrolovali, či bola návnada prijatá a či sú miesta neporušené, a odstráňte mŕtve hlodavce. V prípade potreby doplňte návnadu.
Vonku okolo budov (potkan hnedý alebo potkan čierny): Pri napadnutí potkanov nastražte 10 až 60 g návnady na nastavovacie body. Nastavovacie body by mali byť umiestnené vo vzdialenosti 10 m od seba, za prítomnosti veľkého počtu hlodavcov znížte vzdialenosť nastavovacích bodov na 5 m.
Miesta postavte v oblastiach, ktoré nie sú vystavené záplavám. Vymeňte návnadu na mieste, ktoré bolo poškodené vodou alebo znečistené špinou. Miesta kontrolujte najmenej raz za päť až sedem dní od začiatku ošetrenia a potom najmenej raz za týždeň, aby ste skontrolovali, či bola návnada prijatá a či sú miesta neporušené, a odstráňte mŕtve hlodavce. V prípade potreby doplňte návnadu.

Dávkovanie:

  Myši: 10 do 20 g na 2 – 5 m;
  Potkany: 10 do 60 g na 5 – 10 m;

Používajte biocíd bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o prípravku.

Balenie:
300 g
Cena za MJ: 5,08 €
6,10 € s DPH
Int. kód: 52831
MJ: ks Popis
Ratimor Plus obilná návnada
Rodenticídna návnada z celej obilniny, ktorú možno použiť všade, kde je chránená pred vlhkosťou.

Výhody:

  Pridané atraktanty, ktoré svojou vôňou
  priťahujú hlodavce.
  Obsahuje horkú averzívnu látku.

Opis:
Rodenticíd vo forme obilnej návnady s účinnou látkou bromadiolon je svojím zložením a balením zvlášť vhodný na ničenie domácich myší a čiernych a šedých potkanov v obytných priestoroch a hospodárskych budovách. Oneskorené pôsobenie a široká škála použitia obilnej návnady sú dôvody, prečo je táto návnada taká obľúbená u profesionálnych hubiteľov škodcov. Úspech navyše zaisťuje pridaný atraktant, ktorý priťahuje škodcov.

Návod na použitie:
Ratimor Plus obilnú návnadu používajte ako rodenticíd v skladoch s poľnohospodárskymi výrobkami (v ktorých nie je tovar v sypkej forme), na chovoch hospodárskych zvierat, v potravinárskych skladoch, priemyselných závodoch a iných oblastiach, kde sú aktívne myši a potkany.
Ratimor Plus obilnú návnadu položte na miesta, kde si všimnete stopy myší a potkanov, ako sú výkaly a poškodené obaly. Na miestach, kde sa zdržiavajú ľudia a iné zvieratá, návnady zakryte. Chráňte ich tiež pred vlhkosťou. Zjedené návnady vymeňte za nové, až kým nezostanú neporušené. Odstráňte mŕtve zvieratá a zabráňte prístupu k nim.
Návnady používajte podľa návodu na použitie. Pri používaní musíte zabrániť znečisťovaniu vody nastavením návnad minimálne 20 metrov od seba.

Dávkovanie:

  Myši: do 40 g na 2 – 5 m;
  Potkany: do 200 g na 5 – 10 m

Používajte biocíd bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o prípravku.

Balenie:
150 g
Cena za MJ: 2,21 €
2,65 € s DPH
Int. kód: 40600
MJ: ks Popis
Ratimor Plus lepiaca doska
Prípravok na hubenie hlodavcov v domoch, obchodoch, chlievoch a iných budovách, kde je obmedzené používanie toxických návnad pre hlodavce.

Výhody:

  Po umiestnení účinkuje 3 mesiace.
  Dá sa použiť na miestach, kde je ťažké nájsť mŕtve hlodavce.
  Bez jedu a vône.
  Bezpečná a ľahko použiteľná.

Návod na použitie:

  Odstráňte ochrannú fóliu a položte návnadu k stene.
  Umiestnite návnady vo vzdialenosti 3 m od seba na miesta, kde sa vyskytujú hlodavci. Na dosiahnutie lepšej účinnosti je potrebné návnady umiestniť k stenám; pri otvoroch, kde hlodavci vstupujú do priestoru.
  Lepiacu dosku kontrolujte najmenej dvakrát denne. Chyteného hlodavca ihneď odstráňte.
  Po použití lepiacu dosku odstráňte.
  V prípade kontaktu s pokožkou sa lepidlo odstráni rastlinným olejom, vlažnou vodou a mydlom.

Vyhýbajte sa:

  vystavovaniu lepiacej dosky deťom, domácim zvieratám, vtákom
  kontaktu s chyteným hlodavcom

Chráňte lepiacu dosku pred prachom, dažďom a priamym slnečným žiarením.
Môže sa tiež použiť iba na pozorovanie prítomnosti hlodavcov.

Používajte biocíd bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o prípravku.

Balenie:
2 lepiace dosky
Cena za MJ: 1,52 €
1,82 € s DPH
Int. kód: 799600
MJ: ks Popis
STOP ŠKODCOM GEL je prípravok určený na kontrolu výskytu škodcov.
Cena za MJ: 7,48 €
8,98 € s DPH
1