Veľkoobchod pre profesionálov
Príprava tovaru je 24 hod. od objednávky
Počkajte si na potvrdzujúcu sms, že je tovar pripravený
TypTTitle: Strešné substráty pre zelenú strechu 254230003336_0.jpg TAKACS eshop

Filter

Zoradiť podľa Riadkov
Int. kód: 2462
MJ: ks Popis
Substrát obsahuje:
50% drtený liapor
50% borkovaná rašelina frakcia 7-20mm
+100kg zeolitu /m3
štartovacie hnojivo 1,5kg/m3
pH 5,8- 6,0
Cena za MJ: 7,50 €
9,00 € s DPH
Int. kód: 2480
MJ: m3 Popis
Substrát pro střešní zahrady - extenzivní
Profesionálně vyrobený střešní substrát pro extenzivně udržované střešní zahrady, tedy pro střechy, s minimální údržbou.
Složení: Drcený liapor
 Cihelná drť
 Škvára
 Rašelina
 PG mix 14 - 16 - 18 se stopovými prvky
    pH 6,2 – 6,8

Použití a charakteristika: Substrát pro vegetační kryt střech určený pro nenáročné, především suchomilné rostliny a trávy, které můžeme s úspěchem na střechách pěstovat ve vrstvě substrátu vysoké 5-20 centimetrů. Extenzivní střešní substrát je dobře propustný s celkovým objemem vzduchových pórů více než 60% a neutrálním pH. Objemová hmotnost substrátu v suchém stavu je 750kg/m3 a 1350kg/m3 při maximálním nasycení vodou, což umožní použití i na střechách s menší únosností. Drenážní schopnost a současně vysokou vodoakumulační kapacitu zajišťuje optimální poměr a kvalita použitého materiálu, který si zachovává svoje fyzikální vlastnosti a je stále funkční.
Všechny součásti substrátu jsou ostrohranné,což zabraňuje sesypávání substrátu na strmých střechách a umožňuje jeho zhutnění .
Substrát je dodáván v big bazích o objemu 1 – 2m3, nebo v silocisternách, ze kterých se vyfouká hadicemi až do výšky 120m.
Cena za MJ: 121,63 €
145,96 € s DPH
Int. kód: 2470
MJ: m3 Popis
Substrát pro střešní zahrady - intenzivní
Profesionálně vyrobený střešní substrát pro intenzivně udržované střešní zahrady, tedy pro střechy, u nichž předpokládáme údržbu srovnatelnou s údržbou normální zahrady s obdobnou vegetací .
Složení: Drcený liapor
 Cihelná drť
 Škvára
 Rašelina
 PG mix 14 - 16 - 18 se stopovými prvky
    pH 6,2 – 6,8

Použití a charakteristika: Jako vegetační kryt těchto střech v tomto substátu slouží velmi široká škála okrasných rostlin, trvalek, okrasných keřů a stromů a také trávníků. Tomu odpovídá i tloušťka vrstvy intenzivního substrátu, která se běžně pohybuje od dvaceti do šedesáti centimetrů, někdy, pokud to charakter vegetace vyžaduje, i více. Pod vzrostlé stromy,kde je celková vrstva i více než 100cm se zpravidla používá ještě podkladový či extenzivní substrát.Intenzivní střešní substrát je dobře propustný s celkovým objemem vzduchových pórů více než 60% a neutrálním pH. Objemová hmotnost substrátu v suchém stavu je 650kg/m3 a 1280kg/m3 při maximálním nasycení vodou, což umožní pro rostliny použít větší vrstvu tohoto substrátu. Drenážní schopnost a současně vyskou vodoakumulačí kapacitu zajišťuje speciální směs kvalitních složek, která si zachvává svoje fyzikální vlastnosti a je stále funkční. Intenzivní střešní substrát je standardně vyhnojen a obsahuje mikroprvky. I přes dobrou propustnost dobře váže živiny. Díky minimu kulovitých materiálů se substrát nesesouvá, nevyšlapává a je možné jeho zhutnění. Tento substrát je vhodný jak pro rovné střechy, také pro střech s mírným sklonem.
Substrát je dodáván v silocisternách, ze kterých je vyfoukáván hadicemi až do výšky 120m,
nebo v big bazích o objemu 1,7 m3.
Cena za MJ: 121,63 €
145,96 € s DPH
1