Veľkoobchod pre profesionálov
Príprava tovaru je 24 hod. od objednávky
Počkajte si na potvrdzujúcu sms, že je tovar pripravený

Cenník servisných prác

platný od 1.8.2023

Servis zariadení poskytujeme len registrovaným zákazníkom.

Cena za servisné práce u nás zakúpených zariadení 25€/h
Cena za servisné práce u nás nezakúpených zariadení 35€/h
Malá základná diagnostika.
Popis: rýchla vizuálna a elektrická kontrola do 5min.
zadarmo
Riadna diagnostika poruchy a stanovenie približnej ceny opravy.
Popis: rozobratie výrobku, analýza funkčnosti jednotlivých časti, výpočet ceny opravy.
20€ (v trvaní do 1hod.)

čas navyše nad 1 hodinu 25€ za každú začatú hodinu
Riadna diagnostika poruchy malých el. zariadení (riad. jednotky, el. ventily)
Popis: rozobratie výrobku, analýza funkčnosti jednotlivých častí, výpočet ceny opravy.
15€ (v trvaní do 1hod.)

čas navyše nad 1 hodinu 25€ za každú začatú hodinu
Technické poradenstvo ohľadom návrhu, inštalácie a použitia našich výrobkov.
Na získanie podrobnejších informácií organizujeme odborné školenia. Bližšie informácie získate o obsluhujúceho personálu.
do 15 min. zadarmo

čas navyše nad 15 min. 25€ za každú začatú hodinu
Skladné.
Pri neprevzatí tovaru do 10 pracovných dní od oznámenia o opravení výrobku (formou zaznačenou na preberacom protokole), alebo rozhodnutí neopravovať výrobok, si firma vyhradzuje právo účtovať skladné.
3 € za každý začatý deň

V nasledovných prípadoch sa taktiež účtuje cena za diagnostiku poruchy:

  • v prípade, že sa nepreukáže žiadna vada výrobku
  • alebo sa zákazník po diagnostike poruchy rozhodne, že si nepraje výrobok opraviť
  • v prípade, že z popisu poruchy nie je zrejmá závada a treba ju diagnostikovať.

Ak je prinesené zariadenie znečistené a tým je znemožnená diagnostika alebo oprava, účtujeme si prácu za čistenie zariadenia.

Materiál a náhradné diely použité pri servisných prácach budú fakturované samostatne.

Ceny sú uvedené bez DPH.