Príprava tovaru je 24 hod. od objednávky
Počkajte si na potvrdzujúcu sms, že je tovar pripravený
CHÉMIA 254170003950_0.png CHÉMIA

Filter

TOP Produkty
Int. kód: 80662
MJ: ks
21,88 €
26,26 € s DPH
Int. kód: 83902
MJ: l
17,34 €
20,80 € s DPH
Int. kód: 823370
MJ: ks
3,87 €
4,64 € s DPH
Int. kód: 799001
MJ: bal.
5,82 €
6,98 € s DPH
Zoradiť podľa Riadkov
Int. kód: 80071
MJ: ks
Prípravok na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách.


Cena za MJ: 8,38 €
10,06 € s DPH
Int. kód: 80080
MJ: ks
Vysokoúčinný prípravok vo forme postreku alebo náteru proti muche domovej.

Cena za MJ: 15,18 €
18,22 € s DPH
Int. kód: 80079
MJ: ks
Vysokoúčinný prípravok vo forme postreku alebo náteru proti muche domovej.

Cena za MJ: 40,56 €
48,67 € s DPH
Int. kód: 80332
MJ: ks
Selektívny akaricíd vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu, určený na ničenie vajíčok a prvých pohyblivých štádií roztočcov na ovocných drevinách, viniči hroznorodom a okrasných rastlinách.
ÚČINNÁ LÁTKA: 500g/l clofentezin
VÝHODY POUŽITIA:
- spoľahlivá účinnosť
– krátka ochranná doba
– široký termín použitia
POSOBENIE PRÍPRAVKU: Apollo je špecifický kontaktný akaricíd, hubiaci vaj´čka a prvé pohyblivé štádia roztočcov. Dospelé jedince nehubí, preto pri aplikácii na rozvinutú populáciu roztočcov, zahrňujúcu aj dospelé jedince, sa účinok prejavý až s odstupom dvoch týždňov. Apollo má výborný reziduálny účinok. Pre včely je relatívne neškodný a taktiež je bezpečný pre iné druhy užitočných živočíchov, najmä Amblyseilus, Phytoyetzellia, Anthocoris, Chrysopa, Orius, Stethotus a Encarsia, je preto obzvlášť vhodný pre integrované systémy ochrany rastlín.
TERMÍN APLIKÁCIE: Pri ošetrení jadrovín, kôstkovín a viniča pred kvetom ošetrujte na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok. Pri doporučovaných dávkach nebola doposiaľ na hlavných plodinách a kultivaroch pozorovaná fytotoxicita. Pred ošetrením väčšieho množstva okrasných rastlín sa však doporučuje overiť ich citlivosť k prípravku v daných miestnych podmienkach. Pri ošetrení niektorých druhov okrasných rastlín môže vytvárať farebný povlak na povrchu, ktorý však možno ľahko zmyť s vodou. Na zlepšenie a predĺženie akaricídneho účinku do postrekov pridajte 2,5-5ml / 100m2 Agrovitalu, čo predlžuje ochranné krytie a eliminuje vplyvy počasia.
Prípravok Apollo je miešateľný s väčšinou bežne používaných insekticídov, fungicídov a emulgovateľných olejov. Nie je miešateľný s Bordóskou a sírovápennou zmiešaninou.
UPOZORNENIE: Opakované používanie akaricídov s rovnakým mechanizmom účinku môže viesť k rozvoju rezistentnej populácie roztočcov. K zabráneniu, alebo oddialeniu vývoja rezistencie doporučujeme používať prípravok Apollo nasledujúcim spôsobom:
OVOCNÉ DREVINY: Počas jednej vegetačnej sezóny aplikujte na tom istom pozemku prípravok obsahujúci účinnú látku clofentezine, hexythiazox, flufenoxuron, či iný akaricíd zo skupiny acylomočovín, najviac jedenkrát za sezónu.
VINIČ HROZNORODÝ: Prípravok Apollo aplikujte najviac jeden krát počas jednej vegetačnej sezóny a to len na začiatku, alebo najneskôr v strede sezóny.
OKRASNÉ RASTLINY: Prípravok Apollo používajte maximálne dvakrát počas jednej vegetačnej sezóny, nie však tesne za sebou. Ošetrenie je nutné striedať s inými prípravkami.

Ošetrenie drevín robte formou vysoko objemového postreku pri použití 10-20 litrov vody na 100m2. Pri ošetrení ostatných plodín je treba voliť dávku v závislosti na type postrekovača a stave kultúry tak, aby bolo dosiahnuté dokonalé pokrytie rastlín aplikačným roztokom.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % do 10 litrov na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
jadroviny Roztočce 0.04% 4ml 40 dní
kôstkoviny Roztočce 0,04% 4ml 40 dní
vinič Roztočce 4ml AT
vinič (na víno) Roztočce 0,04% 4ml AT
vinič (stolové hrozno) Roztočce 0,04% 4ml 90 dní
okrasné rastliny Roztočce 0,04-0,06% 4-6ml 5 dní
okrasné dreviny Roztočce 0,04-0,06% 4-6ml 5 dní

Cena za MJ: 2,15 €
2,57 € s DPH
Int. kód: 80370
MJ: ks
Postrekový fungicíd na ochranu karfiolu, kapusty, kelu, mrkvy, cibuľovej zeleniny, póru a pažítky proti hubovým chorobám.
Cena za MJ: 2,40 €
2,88 € s DPH
Int. kód: 84996
MJ: bal
Lepové dosky na ochranu proti piliarkam a kvetárke kapustovej.
Cena za MJ: 4,14 €
4,97 € s DPH
Int. kód: 80661
MJ: l
Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávach na semeno, v novozaložených a starších okrasných trávnikoch a trávnatých športoviskách a ihriskách.

Cena za MJ: 82,74 €
99,29 € s DPH
Int. kód: 80663
MJ: ks
Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávach na semeno, v novozaložených a starších okrasných trávnikoch a trávnatých športoviskách a ihriskách.
Cena za MJ: 9,09 €
10,91 € s DPH
Int. kód: 80662
MJ: ks
Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávach na semeno, v novozaložených a starších okrasných trávnikoch a trávnatých športoviskách a ihriskách.

Cena za MJ: 21,88 €
26,26 € s DPH
Int. kód: 80791
MJ: bal
Postrekový fungicíd vo forme vodorozpustných granúl s translaminárnym a lokálnym systémovým účinkom proti hubovým chorobám.Cena za MJ: 4,15 €
4,98 € s DPH
Int. kód: 80810
MJ: ks
Postrekový fungicíd vo forme vodorozpustných granúl určený proti hubovým chorobám vo viniči a jahodách.


Cena za MJ: 12,38 €
14,85 € s DPH
Int. kód: 82337
MJ: ks
Cena za MJ: 3,09 €
3,71 € s DPH
Int. kód: 823370
MJ: ks
Cena za MJ: 3,87 €
4,64 € s DPH
Int. kód: 823350
MJ: bal.
Cena za MJ: 5,53 €
6,64 € s DPH
Int. kód: 849983
MJ: bal
Nevysýchavý lep viskóznej povahy, transparentný a mierne opalizujúci.

Používa sa na prípravu feromónových, vizuálnych, bariérových a pásových lapačov hmyzu, na imobilizáciu húseníc, lariev a dospelých štádií hmyzu.
Cena za MJ: 4,62 €
5,54 € s DPH
Int. kód: 80945
MJ: l
Cena za MJ: 8,11 €
9,73 € s DPH
Int. kód: 80950
MJ: l
Cena za MJ: 8,74 €
10,48 € s DPH
Int. kód: 81111
MJ: ks
Cena za MJ: 2,89 €
3,47 € s DPH
Int. kód: 81183
MJ: ks
Hnojivo vyrobené na základe prírodnej organicko minerálnej suroviny - jazerného sapropelu, ktorý sa počas niekoľkých tisícroči tvorí v dnových vrstvách z odumretých rastlín, živých organizmov, minerálnych komponentov a mikroelemntov.Cena za MJ: 21,99 €
26,38 € s DPH
Int. kód: 81182
MJ: l
Hnojivo vyrobené na základe prírodnej organicko minerálnej suroviny - jazerného sapropelu, ktorý sa počas niekoľkých tisícroči tvorí v dnových vrstvách z odumretých rastlín, živých organizmov, minerálnych komponentov a mikroelemntov.
Cena za MJ: 38,95 €
46,74 € s DPH
Int. kód: 81375
MJ: ks
Postrekový selektívny herbicídny prípravok proti dvojklíčnolistovým burinám v kukurici a v trávnikoch.

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený proti dvojklíčnolistovým burinám v kukurici v dávke 6ml na 2-4 l vody na plochu 100 m2.

Účinná látka: DICAMBA 480 g/l

Túto účinnú látku obsahuje aj prípravok BANVEL, ktorý je registrovaný v ČR do trávnikov proti dvojklíčnolistovým burinám v dávke 3,75 ml na 2-4 L vody na 100 m2.

Dicash je systémový herbicíd slúžiaci na postemergentnú (po vzídení kukurice) kontrolu (likvidáciu) dvojklíčnolistových burín v kukurici.
Obsahuje účinnú látku dicamba, ktorá sa vstrebáva cez listy, výhonky a korene aktívne rastúcich rastlín.
Negatívne ovplyvňuje fotosyntézu a bunkové delenie.
Ihibuje rast, spôsobuje starnutie a rozpad tkaniva, s následným odumretím celej rastliny (buriny).

Maximálny počet aplikácii v plodine: 1x za vegetačné obdobie

Aplikujte v kukurici postemergentne, od rastovej fázy tretieho listu, do rastovej fázy piateho listu kukurice, vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Cena za MJ: 5,89 €
7,07 € s DPH
Int. kód: 81370
MJ: ks
Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu a s podsevom ďateliny lúčnej, na lúkach a pasienkoch, v trávnych porastoch, ovocných sadoch, vo vinohradoch a v porastoch ďateliny lúčnej.


Cena za MJ: 8,83 €
10,60 € s DPH
Int. kód: 81320
MJ: ks
Cena za MJ: 1,41 €
1,69 € s DPH
Int. kód: 849981
MJ: bal
Cena za MJ: 2,81 €
3,37 € s DPH