Veľkoobchod pre profesionálov
Príprava tovaru je 24 hod. od objednávky
Počkajte si na potvrdzujúcu sms, že je tovar pripravený
TypTTitle: CHÉMIA 254170003950_0.png CHÉMIA TAKACS eshop

Filter

TOP Produkty
Int. kód: 79900
MJ: bal.
5,80 €
6,96 € s DPH
Int. kód: 80662
MJ: ks
24,42 €
29,30 € s DPH
Int. kód: 83902
MJ: l
17,58 €
21,10 € s DPH
Int. kód: 823370
MJ: ks
3,87 €
4,64 € s DPH
Int. kód: 799001
MJ: bal.
5,82 €
6,98 € s DPH
Int. kód: 823371
MJ: ks
2,80 €
3,36 € s DPH
Zoradiť podľa Riadkov
Int. kód: 80071
MJ: ks Popis
Prípravok na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách.


Cena za MJ: 8,38 €
10,06 € s DPH
Int. kód: 80080
MJ: ks Popis
Vysokoúčinný prípravok vo forme postreku alebo náteru proti muche domovej.

Cena za MJ: 15,18 €
18,22 € s DPH
Int. kód: 80079
MJ: ks Popis
Vysokoúčinný prípravok vo forme postreku alebo náteru proti muche domovej.

Cena za MJ: 40,56 €
48,67 € s DPH
Int. kód: 80332
MJ: ks Popis
Selektívny akaricíd vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu, určený na ničenie vajíčok a prvých pohyblivých štádií roztočcov na ovocných drevinách, viniči hroznorodom a okrasných rastlinách.
ÚČINNÁ LÁTKA: 500g/l clofentezin
VÝHODY POUŽITIA:
- spoľahlivá účinnosť
– krátka ochranná doba
– široký termín použitia
POSOBENIE PRÍPRAVKU: Apollo je špecifický kontaktný akaricíd, hubiaci vaj´čka a prvé pohyblivé štádia roztočcov. Dospelé jedince nehubí, preto pri aplikácii na rozvinutú populáciu roztočcov, zahrňujúcu aj dospelé jedince, sa účinok prejavý až s odstupom dvoch týždňov. Apollo má výborný reziduálny účinok. Pre včely je relatívne neškodný a taktiež je bezpečný pre iné druhy užitočných živočíchov, najmä Amblyseilus, Phytoyetzellia, Anthocoris, Chrysopa, Orius, Stethotus a Encarsia, je preto obzvlášť vhodný pre integrované systémy ochrany rastlín.
TERMÍN APLIKÁCIE: Pri ošetrení jadrovín, kôstkovín a viniča pred kvetom ošetrujte na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok. Pri doporučovaných dávkach nebola doposiaľ na hlavných plodinách a kultivaroch pozorovaná fytotoxicita. Pred ošetrením väčšieho množstva okrasných rastlín sa však doporučuje overiť ich citlivosť k prípravku v daných miestnych podmienkach. Pri ošetrení niektorých druhov okrasných rastlín môže vytvárať farebný povlak na povrchu, ktorý však možno ľahko zmyť s vodou. Na zlepšenie a predĺženie akaricídneho účinku do postrekov pridajte 2,5-5ml / 100m2 Agrovitalu, čo predlžuje ochranné krytie a eliminuje vplyvy počasia.
Prípravok Apollo je miešateľný s väčšinou bežne používaných insekticídov, fungicídov a emulgovateľných olejov. Nie je miešateľný s Bordóskou a sírovápennou zmiešaninou.
UPOZORNENIE: Opakované používanie akaricídov s rovnakým mechanizmom účinku môže viesť k rozvoju rezistentnej populácie roztočcov. K zabráneniu, alebo oddialeniu vývoja rezistencie doporučujeme používať prípravok Apollo nasledujúcim spôsobom:
OVOCNÉ DREVINY: Počas jednej vegetačnej sezóny aplikujte na tom istom pozemku prípravok obsahujúci účinnú látku clofentezine, hexythiazox, flufenoxuron, či iný akaricíd zo skupiny acylomočovín, najviac jedenkrát za sezónu.
VINIČ HROZNORODÝ: Prípravok Apollo aplikujte najviac jeden krát počas jednej vegetačnej sezóny a to len na začiatku, alebo najneskôr v strede sezóny.
OKRASNÉ RASTLINY: Prípravok Apollo používajte maximálne dvakrát počas jednej vegetačnej sezóny, nie však tesne za sebou. Ošetrenie je nutné striedať s inými prípravkami.

Ošetrenie drevín robte formou vysoko objemového postreku pri použití 10-20 litrov vody na 100m2. Pri ošetrení ostatných plodín je treba voliť dávku v závislosti na type postrekovača a stave kultúry tak, aby bolo dosiahnuté dokonalé pokrytie rastlín aplikačným roztokom.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % do 10 litrov na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
jadroviny Roztočce 0.04% 4ml 40 dní
kôstkoviny Roztočce 0,04% 4ml 40 dní
vinič Roztočce 4ml AT
vinič (na víno) Roztočce 0,04% 4ml AT
vinič (stolové hrozno) Roztočce 0,04% 4ml 90 dní
okrasné rastliny Roztočce 0,04-0,06% 4-6ml 5 dní
okrasné dreviny Roztočce 0,04-0,06% 4-6ml 5 dní

Cena za MJ: 2,15 €
2,57 € s DPH
Int. kód: 80370
MJ: ks Popis
Postrekový fungicíd na ochranu karfiolu, kapusty, kelu, mrkvy, cibuľovej zeleniny, póru a pažítky proti hubovým chorobám.
Cena za MJ: 2,40 €
2,88 € s DPH
Int. kód: 84996
MJ: bal Popis
Lepové dosky na ochranu proti piliarkam a kvetárke kapustovej.
Cena za MJ: 4,14 €
4,97 € s DPH
Int. kód: 80661
MJ: l Popis
Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávach na semeno, v novozaložených a starších okrasných trávnikoch a trávnatých športoviskách a ihriskách.

Cena za MJ: 84,68 €
101,62 € s DPH
Int. kód: 80663
MJ: ks Popis
Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávach na semeno, v novozaložených a starších okrasných trávnikoch a trávnatých športoviskách a ihriskách.
Cena za MJ: 10,56 €
12,67 € s DPH
Int. kód: 80662
MJ: ks Popis
Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávach na semeno, v novozaložených a starších okrasných trávnikoch a trávnatých športoviskách a ihriskách.

Cena za MJ: 24,42 €
29,30 € s DPH
Int. kód: 82235
MJ: ks Popis
Pôdny mikrobiologický prípravok proti škodlivému hmyzu, proti vrtivke orechovej - červíky v orechoch a vrtivke čerešňovej (červivosť čerešní a višní). Obsah-huba Beauveria bassiana na zabránenie liahnutiu lariev škodlivého hmyzu - nič larvy vrtivke orechovej a vrtivke čerešňovej. Mikrobiologický prípravok, zmáčateľný prášok. Obsahuje prirodzene sa vyvýjajúce mikroorganizmy, ktoré sú prospešné pre vývoj rastlín, generujú vyššiu odolnosť voči patogénom a znečisteniu životného prostredia. Aplikácia na pôdu formou postreku alebo zálievky. Aplikačné zariadenie nesmie obsahovať žiadne zvyšky fungicídu! 48 hodín pred aplikáciou nechať prípravok rozmočiť vo vode (t.z. postrek pripraviť 48 hodín pred aplikáciou)!!! Dávkovanie 5-10g na 10L vody na 100m2. Vrtivka orechová, Vrtivka čerešňová.
VRTIVKA ORECHOVÁ
1. aplikácia - polovica júna
Rozriedený prípravok BORA treba aplikovať na povrch pôdy vo forme zálievky alebo výdatného postreku a pôdu treba udržiavať stále vo vlhkom stave.
Niekoľko dní po aplikácii prípravku sa môže pôda zakryť bielou alebo čiernou textíliou, ktorá zadrží zbytok vyliahnutých múch vrtivky pod krytom.
Podmienkou však je, aby okraje textílie boli zapustené do zeme a stred dôkladne pripevnený ku kmeňu chráneného stromu.
Zakrytá plocha by mala mierne presahovať hranice obvodu koruny.2. aplikácia - posledná dekáda júla
Rozriedený prípravok BORA treba aplikovať vo forme zálievky alebo výdatného postreku na povrch pôdy alebo na textíliu, ktorá bola položená už v júni.
Koncom júla alebo začiatkom augusta možno očakávať dospievanie prvých lariev, ktoré vypadávajú z poškodeného oplodia orechov.
Prípravok BORA možno aplikovať ešte dvakrát s dvojtýždňovým odstupom.

VRTIVKA ČEREŠŇOVÁ.
Prvá aplikácia prípravku BORA je aktuálna už v polovici apríla, druhá v čase dozrievania poloneskorých a neskorých odrôd čerešní a višní.
Všetky ostatné opísané opatrenia sú zhodné s odporúčaniami proti vrtivke orechovej.
Cena za MJ: 2,82 €
3,38 € s DPH
Int. kód: 80791
MJ: bal Popis
Postrekový fungicíd vo forme vodorozpustných granúl s translaminárnym a lokálnym systémovým účinkom proti hubovým chorobám.Cena za MJ: 4,15 €
4,98 € s DPH
Int. kód: 80810
MJ: ks Popis
Postrekový fungicíd vo forme vodorozpustných granúl určený proti hubovým chorobám vo viniči a jahodách.


Cena za MJ: 12,38 €
14,85 € s DPH
Int. kód: 823371
MJ: ks
Cena za MJ: 2,80 €
3,36 € s DPH
Int. kód: 82337
MJ: ks
Cena za MJ: 3,09 €
3,71 € s DPH
Int. kód: 823370
MJ: ks
Cena za MJ: 3,87 €
4,64 € s DPH
Int. kód: 823350
MJ: bal.
Cena za MJ: 5,53 €
6,64 € s DPH
Int. kód: 849983
MJ: bal Popis
Nevysýchavý lep viskóznej povahy, transparentný a mierne opalizujúci.

Používa sa na prípravu feromónových, vizuálnych, bariérových a pásových lapačov hmyzu, na imobilizáciu húseníc, lariev a dospelých štádií hmyzu.
Cena za MJ: 4,62 €
5,54 € s DPH
Int. kód: 80945
MJ: l
Cena za MJ: 9,04 €
10,85 € s DPH
Int. kód: 80950
MJ: l
Cena za MJ: 10,14 €
12,17 € s DPH
Int. kód: 79900
MJ: bal. Popis
CRITOX dymovnica

Použitie: na ochranu proti hlodavcom

Zloženie: 33%Dusičnan draselný 30% síra a prídavné látky

K ochrane rastlín: na voľnej ploche proti škrečkom po jednom ks.
Po zapálení zápalky na prípravku vložte ju dľa možnosti čo najhlbšie s horiacou časťou vpred. Následne zemou zakryte otvor nory, aby sa dym nedostal z nôr von.
Prípravok používajte podľa návodu bezpečne a ohľaduplne voči životnému prostrediu. Pred použitím si prečítajte návod a presvečte sa, že ste mu porozumeli !
Prípravok z hľadiska svojho zloženia nespadá pod biocídy a prípravky na ochranu rastlín ! Je distribuovaný na základe zhody s údajom výrobcu.

Toxicita: v originálnom balení netoxické ! Dym môže vyvolať otravu !
Na vodné živočíchy: nie je povinné označenie !
Na včely: nie je povinné označenie !

Balenie obsah: Prevedenie 5 ks zabalené v kart. obale.
Cena za MJ: 5,80 €
6,96 € s DPH
Int. kód: 81111
MJ: ks
Cena za MJ: 2,89 €
3,47 € s DPH
Int. kód: 81183
MJ: ks Popis
Hnojivo vyrobené na základe prírodnej organicko minerálnej suroviny - jazerného sapropelu, ktorý sa počas niekoľkých tisícroči tvorí v dnových vrstvách z odumretých rastlín, živých organizmov, minerálnych komponentov a mikroelemntov.Cena za MJ: 21,99 €
26,38 € s DPH
Int. kód: 81182
MJ: l Popis
Hnojivo vyrobené na základe prírodnej organicko minerálnej suroviny - jazerného sapropelu, ktorý sa počas niekoľkých tisícroči tvorí v dnových vrstvách z odumretých rastlín, živých organizmov, minerálnych komponentov a mikroelemntov.
Cena za MJ: 38,95 €
46,74 € s DPH
Int. kód: 81375
MJ: ks Popis
Postrekový selektívny herbicídny prípravok proti dvojklíčnolistovým burinám v kukurici a v trávnikoch.

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený proti dvojklíčnolistovým burinám v kukurici v dávke 6ml na 2-4 l vody na plochu 100 m2.

Účinná látka: DICAMBA 480 g/l

Túto účinnú látku obsahuje aj prípravok BANVEL, ktorý je registrovaný v ČR do trávnikov proti dvojklíčnolistovým burinám v dávke 3,75 ml na 2-4 L vody na 100 m2.

Dicash je systémový herbicíd slúžiaci na postemergentnú (po vzídení kukurice) kontrolu (likvidáciu) dvojklíčnolistových burín v kukurici.
Obsahuje účinnú látku dicamba, ktorá sa vstrebáva cez listy, výhonky a korene aktívne rastúcich rastlín.
Negatívne ovplyvňuje fotosyntézu a bunkové delenie.
Ihibuje rast, spôsobuje starnutie a rozpad tkaniva, s následným odumretím celej rastliny (buriny).

Maximálny počet aplikácii v plodine: 1x za vegetačné obdobie

Aplikujte v kukurici postemergentne, od rastovej fázy tretieho listu, do rastovej fázy piateho listu kukurice, vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Cena za MJ: 5,89 €
7,07 € s DPH