Veľkoobchod pre profesionálov
Príprava tovaru je 24 hod. od objednávky
Počkajte si na potvrdzujúcu sms, že je tovar pripravený
TypTTitle: DLF Turfline TAKACS eshop

Filter

Zoradiť podľa Riadkov
Int. kód: 990450
MJ: ks
Cena za MJ: 5,95 €
7,14 € s DPH
Int. kód: 990645
MJ: ks
Cena za MJ: 110,20 €
132,24 € s DPH
Int. kód: 14808
MJ: ks Popis
Charakteristika trávnych druhov

Psinček tenký ( Agrostis tenuis)
Trávny druh vhodný do intenzívnych , luxusných trávnych zmesí.
Psinček výbežkatý ( Agrostis stolonifera)
Trávny druh , ktorý sa využíva v intenzívnych okrasných trávnikoch.
Lipnica ročná ( Poa anua )
Trávny druh , ktorý je skôr burinou v okrasných trávnikoch.
Kostrava trsťovitá ( Festuca arundinacea)
Nenáročný, suchovzdorný trávny druh.
Kostrava ovčia ( Festuca ovina)
Suchovzdorný trávny druh, vhodný do menej intenzívnzch trávnych druhov.
Kostrava červená ( Festuca rubra )
Trávny druh vhodný na okrasné trávniky. Má 3 poddruhy.
Lipnica lúčna ( Poa pratensis)
Trávny druh používaný v zmesiach na športové účely.
Mätonoh trváci (Lolium perenne)
Trávny druh , ktorý najrýchlejšie klíči zo všetkých druhov, preto sa používa hlavne na dosevy. Veľmi dobre znáša záťaž.
Cena za MJ: 152,00 €
182,40 € s DPH
Int. kód: 990701
MJ: ks Popis
Parková zmes

V trávnej zmesi prevažujú komponenty okrasného charakteru. Trávnik je jemnejší a hustejší. Porast nevyžaduje intenzívnu zálievku, výživu a častú frekvenciu kosenia.
Vzhľadom k nulovému obsahu lipnice lúčnej, nie je táto zmes ideálna na zakladanie nových trávnikov.

Zloženie%
kostrava červená 65
mätonoh trváci 25
kostrava drsnolistá (ovčia) 10
Cena za MJ: 5,60 €
6,72 € s DPH
1