Doba prípravy tovaru je 24 hod. od objednávky.
Počkajte na SMS s informáciami o tom, že si po tovar môžete prísť.
Compo, Entec, YaraMila

Filter

TOP Produkty
Int. kód: 73200
MJ: ks
24,90 €
29,88 € s DPH
Int. kód: 76020
MJ: ks
30,14 €
36,17 € s DPH
Zoradiť podľa Riadkov
Int. kód: 76750
MJ: ks
Agrosil LR
Pôdny kondicionér so schopnosťou vytvárať zo sterilných a neplodných pôd prostredie vhodné pre vývoj rastlín. Umožňuje rast koreňov aj v ílovitých a piesočnatých pôdach.
Podporuje rast koreňov do hĺbky, zlepšuje štruktúru a vodnú kapacitu pôdy. Posiľňuje odolnosť rastlín voči hubovým ochoreniam
Cena za MJ: 85,00 €
102,00 € s DPH
Int. kód: 76800
MJ: ks
Entec Perfect 14-7-17+2MgO+10S+mikroprvky
Viaczložkové špeciálne minerálne hnojivo so stabilizovaným dusíkom vhodné pre letné a jesenné hnojenie. 
Cena za MJ: 38,00 €
45,60 € s DPH
Int. kód: 76710
MJ: kg
Fetrilon 13%
Špeciálne všestranné vodorozpustné vysokokoncentrované chelátové železnaté hnojivo s rýchlym účinkom. Aplikácia sa robí postrekom. Pre vápenaté pôdy s vysokou hodnotou pH, alebo pre pôdy so symptómami nedostatku železa pri nepriaznivých klimatických podmienkach.
Cena za MJ: 23,50 €
28,20 € s DPH
Int. kód: 76057
MJ: ks
Floranid Master extra 19-5-10+2MgO
Jemne granulované viaczložkové dlhodobo pôsobiace hnojivo s dusíkatou zložkou Isodur určené pre trávníkové plochy s najvyššími pestovateľskými nárokmi.
Cena za MJ: 37,00 €
44,40 € s DPH
Int. kód: 768100
MJ: ks
Síran amonný s dusičnanem amonným s
inhibitorem nitrifikace 
dikyandiamid
-
DCD a 1,2,4 triazol

TZ.
Hnojivo se získává chemickou reakcí dusičnanu amonného se
síranem amonným a

idá
ním inhibitorů
nitrifikace
. Granule jsou povrchově upravené a zelené barvy.
Granulometrické složení
:
částice nad 10 mm
0 % hm.
částice 2
-
5 mm
min. 90% hm.
částice pod 1 mm
max. 1% hm.
Doporučené dávkování
:
Dusíkaté hnojivo s vyšším obsahem
síry a
inhibito
ry
nitrifikace
DCD a
TZ,
inhibující biologickou oxidaci čpavkového dusíku na dusičnanový dusík v
půdě, je vhodné pro
základní hnojení
j
ako
i
pro p
ř
ihnojení plodin během vegetace, které mají vysoké nároky na síru. Jsou
to ozimá
ř
epka, slunečnice roční, okopaniny,
obilniny a zelenina
hlavně
cibulová a
listová.
Plodina
Regenerační hnojení
Produkční hnojení
Pšenice   
230
-
380 kg/ha         
230
-
380 kg/ha
Řepka
olejka
460
-
760 kg/ha
Brambory
460
-
540 kg/ha
Kukuřice
500
-
760 kg/ha
(dávky mají jen informativní charakter, p
ř
esné dávky jsou závislé od
složení
půdy)
Pokyny pro bezpečnost a
ochranu zdraví při práci:
Při práci s
hnojivem
nejíst
, nepít, nekouřit
a
dodržet zásady osobní hygieny.
Podmínky
skladování
:
Výrobci, dovozci, distributoři, kteří skladují hnojiva, jsou povinni:
a)
hnojiva uskladňovat odděleně a označit je trvalým a čitelným způsobem,
b)
zabezpečit, aby nenastalo míšení hnojiv s jinými látkami,
c)
průběžně vézt evidenci o příjmu, výdaji a mn
ožství hnojiv.
Výrobek se musí skladovat v originálních neporušených a uzavřených obalech, v suchých, hygienicky
čistých, dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, pesticid a
obalů od těchto látek.
Doba použitelnosti
12 měsíců od data výroby v původních neporušených obalech.
Cena za MJ: 20,60 €
24,72 € s DPH
Int. kód: 76910
MJ: ks
Nitrophoska special 12-12-17+2MgO+mikroprvky
Hnojivo s vyšším obsahom fosforu vhodné pre nové výsevy. Použiteľné aj
pri pokládke trávových kobercov a na miesta s nízkym obsahom fosforu a draslíka.        
Cena za MJ: 37,00 €
44,40 € s DPH
Int. kód: 76020
MJ: ks
NovaTec classic 12-8-16+mikroprvky
Viaczložkové hnojivo so stabilizátorom dusíka. Vhodné pre letné a jesenné hnojenie okrasných trávnikov. 80% fosforu vo vodorozpustnej forme.
Cena za MJ: 30,14 €
36,17 € s DPH
Int. kód: 76010
MJ: ks
NovaTec N-Max 24-5-5+mikroprvky
Viaczložkové hnojivo so stabilizátorom dusíka. Vhodné hnojivo pre jarné a letné hnojenie okrasných trávnikov. 80% fosforu vo vodorozpustnej forme.
Cena za MJ: 28,27 €
33,92 € s DPH
Int. kód: 76025
MJ: ks
Cena za MJ: 30,58 €
36,70 € s DPH
Int. kód: 73200
MJ: ks
YaraMila Complex TM  12+11+18

Prilované bezchloridové NPK hnojivo s horčíkom a mikroprvkami pre základné hnojenie

Celkový N 12,4 % 7,3 % amoniakálny 5,1 % nitrátový
Fosfor P2O5 rozpustný v citráte 11,5 %
Granulometria (ISO) 88 % 2 - 4 mm
Draslík (K2O) 17,8 %
Špecifická hmotnosť 1,14 kg/l
Horčík (MgO) 2,7 %
Farba Zelená
Síra (S) 8,0 % Mikroprvky B, Fe, Mn, Zn

Výhody:
YaraMila Complex je prilované kombinované NPK hnojivo s horčíkom a mikroprvkami, ideálne pre aplikáciu všetkými dostupnými rozmetadlami do šírky 24 m. Nepráši, 88 % granulí je veľkosti 2 - 4 mm. Veľmi hygroskopické, tj. Rýchlo sa rozpúšťa, reaguje už pri kontakte s pôdnou vlhkosťou a nočnou rosou. Neobsahuje chlór a tým neobmedzuje vývoj mladých rastlín, nepôsobí škodlivo na plodiny citlivé na tento prvok a je ideálnym hnojivom pre všetky plodiny s vysokou tržnou hodnotou.

Vyváženosť dusíka:
" Obsahuje ako rýchlo prijateľný nitrátový dusík, tak aj pomalšie prístupnú amónnu formu dusíka.
Štartér vo forme polyfosfátov:
" YaraMila Complex dodáva fosfor v ľahko prijateľnej forme polyfosfátov, ktorá podporuje rýchly rast koreňov a poskytuje mladým rastlinám perfektný štart vo vývoji. Dusík a fosfáty aplikované v blízkosti vyvíjajúcich sa rastlín napomáhajú prekonať vplyvy nepriaznivo pôsobiace na rastliny v ich začiatočných fázach rastu.
Polyfosfáty neprechádzajú v pôde do nerozpustných foriem.
Draslík v síranovej forme:
" Draslík v síranovej forme na rozdiel od chloridovej formy, eliminuje negatívne reakcie rastlín na obsah solí v pôde ako u mladých rastlín, tak aj u plodín citlivých na obsah chlóru.
Horčík:
" Životne dôležitý prvok pre zdravý rast rastlín. Pri aplikácii do pôdy zaisťuje stabilný príjem Mg podľa potrieb rastlín.
Síra:
" Hrá veľmi dôležitú rolu pri zaisťovaní optimálneho podielu chlorofylu v listoch a jej nedostatok môže spôsobiť nedostatočné zúžitkovanie N.
Mikroprvky:
" Vyvážený obsah dôležitých mikroprvkov - železo, mangán, zinok a bór pomáhajú dosiahnúť vyrovnanú výživu u všetkých plodín s vysokou tržnou hodnotou.
Doporučené dávkovanie: 25g / m2

Balenie: PE vrece 25 kg, paleta 48 vriec
Cena za MJ: 24,90 €
29,88 € s DPH
1